Kategori: Fotoblogg

2018 ha börja

By admin 0 Comment 28 januari, 2018

Gokveeld! Våren,Såmarin,Höstin å nöög je e Vinter på gang ja som sagt he je uvi e halv år sedan ha blogga na jer sist så he je no in del som ha händ sedan he.. Bla så ha ja jobba på Folkhälsan i Korsholm na jer millan åså ha sååndom TV bytt kanal från 301->950 […]

Såmarin je på väg nöög tå för iår!

By admin 0 Comment 27 maj, 2017

Hej! Ja som sagt så vi gar mot slute på Maj 2017 å he betyder att e böri närmse såmarin meijr å meijr. Skärisäsongen ha börja för nager vekor sedan å je i fullgang å båtin je i sjön å allt je så bra e kan va just nöög tå för vi bytt ju båt […]

Höstin je jer nöög å he betyder tyvärr just nö minder bloggtid

By falktjin 0 Comment 20 oktober, 2016

Hej! Ja som all veijt så je e Oktober å he je maang som har höstlåv nöög teijje dagan å jag je en åv ti lyckliga som får ha nager dagar extra ledit honje veckon. Normalt så je ja på jobb Månda – Friida men int honje vekon tå e je höst låv. Ja har […]

Ägd in båt i 3 Månar ida

By falktjin 0 Comment 20 oktober, 2016

Hej! Ja som rubriken säger så je e 3 månar sedan jag vort ägar ti in båt å he betyder för ti som int veijt he att ha bytt båt tan 20.07.2016. He byte så vort från in Terhi Nordic 6020 ti en Terhi Vario T45 å maskin från 18 hk 2-takt ti 50hk 4-takt […]

Power Truck Show 2016

By admin 0 Comment 14 augusti, 2016

Sååndom Skojin

By admin 0 Comment 27 maj, 2016

   Veijt ni vann i Sååndom skojin heje finns?   /Falktjin

Hälgen 6 – 8 Maj 2016

By admin 0 Comment 10 maj, 2016

Hej! Ja tänkt ta å sammanfatt hälgen som har vuri na lete. Fridajin 6.5 så tå händ e int så mytchi, vi invigd grillsäsongen jer heijm å basto å finlands första VM-Hockey match för 2016. Lödajin 7.5 va e mytchi på programme. Fösta som vi gjord så va att besök marknadin jer i byjjin som […]

Nager Vinterbilder

By admin 0 Comment 29 februari, 2016

Fotoblogg.fi ha uvileevd 1 år

By admin 0 Comment 24 januari, 2016

Hej! Ja som sagt he ha gaji uvi ett år sedan ja skapa adressin www.fotblogg.fi så he betyder att e je 1 år sedan ja börja lägg upp na bilder på han adressin så som sagt så e je bra att kuna deil upp e så att man har bildren på ett ställ å att […]

Vinterns första snöög 21.11.2015

By admin 0 Comment 21 november, 2015

Norrsken å åter Norrsken

By admin 0 Comment 8 oktober, 2015

Hej! I går kveeld va e ett otrolit starkt Norrsken elo Aurora Borealis om man tar he latinska namne på e å så klart tå veijt att e je klart väder å e synns bra så brukar ja va ut å skååd hu e siir ut å ha kameran me så att får e på […]

Höstin je jer nöög tå

By admin 0 Comment 27 september, 2015

Hej! E je SÅndajin tan 27 September 2015 ida å man kan no lungt säg att höstin ha börja om man skådar på vädre speciellt fö e regnar å blåser mäst heila tidin elo bara ett åv di å tå brukar e var höst om e je tåli väder. Nå nöög va e int bara […]

Solnedgang 13.08.2015

By admin 0 Comment 14 augusti, 2015

Suviseurat 25.06.2015 (Dag)

By admin 0 Comment 26 juni, 2015

Laestadian 2015 – Suviseurat Förberedelser

By admin 0 Comment 15 juni, 2015

Hej! Jer komber 21 bilder fråån 7.6.2015.

Juni je halvägs nöög kan man säg tå e je 15 ida

By admin 0 Comment 15 juni, 2015

Hej! Ja som sagt he je mitten på Juni nöög å skärisäsongen je i fullgang  å ha reijj vuri ut en nager gangor å ti kommand hälg alltså messåmarin så komber e å att var en skäri hälg.   Nog om he nöög ska ni få en nager bilder iställe, fö ja har int så […]

Måla na ny båtenfärgo på båtin ida

By admin 0 Comment 21 april, 2015

Hej! He je bara nager dagar åter nöög föri e var ti sjösätt båtin fö hanje säsongen för ida så va jag ti fammos vann vi har båtin i förvar å måla båtenfärgon på an så att an ska va fädi fö sjösättning innan vekon je slut…   Nager bilder jer från ida:  

Våren böri no va jer nöög..

By admin 0 Comment 11 april, 2015

Hej! E je Lödajin tan 11 April ida å man kan no säg att våren e jer reijj om änn vi bara je i början på April månan. He ha ju smälta så gott som all snöög bort å nöög böri å iisan va bort så e böri ga att lägg ut båtan å he […]

Miin fotoblogg ha flytta…

By admin 0 Comment 17 februari, 2015

Hej! Veijt int om all veijt om he änn men miin fotoblogg på www.falktjin.net ha flytta elo ja egentligen ha an int flytta utan he je in ny som ja ha öppna på www.fotoblogg.fi å allt nytt komber att kom upp tär… Allt gamber finns åter dock komber falktjin.net att ga i graven såde småningom […]

Skärisäsongen je på börja..

By admin 0 Comment 30 maj, 2014

Hej! Ja som sagt så skäri säsongen börja ju no reijj jer i början på Maj tå lag ut båtin tan 3 maj å sedan vort e in skäri hälg 17-18 Maj ja Löda ti sånda iallafall å sedan vort e å en hälg i skären fö miin deil fråån fiida kveeld ti natten millan […]

Tvätta båtin igår så e böri Närmse Sjösättning

By admin 0 Comment 1 maj, 2014

  Ja igår så va jag å bryyden tå ti fammos å tvätta båtin infö sjösättningen som komber ske i hälgen.   Före och Efter Bild:

Glad Pååsk nöög ti all!!

By admin 0 Comment 17 april, 2014

Sååndom Bilder April 2014

By admin 0 Comment 12 april, 2014

He händer fö mytchi nöög så täföri var e blogg PAUS…

By admin 0 Comment 7 mars, 2014

Hej! He händer så mytchi just nöög så jag välger att ta en blogg paus nöög på obestämd tiid…. Jag tror å hoppas på att ska ha tiid me att blogg på nytt mot såmarin men om int e synns na jer seinast början på Juni så får ni no räcken men att e var […]

Vintrin je jer nöög tå elo va säger ni?

By admin 0 Comment 21 januari, 2014

Hej! Vi je på tan 21 januari ida nöög tå å vi ha hadd minusgrader i uvi en vecko å ja he siir ut att fortsätt så vetja e måst va vintrin nöög tå elo va säger ni? Janå om frågar me så svara ja no att vintrin je jer nöög å he je no […]

2013s Höjdpunkter

By admin 0 Comment 3 januari, 2014

Hej! Tänkt jer ta å list na lete va som händ undi år 2013 å ja tar e lete i ordningsföljd int enligt hu viktigt e je. Egentligen börja vissa åv teijje sakren reijjj slute på 2012 men iallafall heje je 2013s listo: Feg me skaffa e arbeijrt som sku var i 4 Månader ti […]

Mervento – Brinder?

By admin 0 Comment 4 november, 2013

  Brinder Merventos testvindkraftverk? Svar: ???