Kategori: Sååndom

2018 ha börja

By admin 0 Comment 28 januari, 2018

Gokveeld! Våren,Såmarin,Höstin å nöög je e Vinter på gang ja som sagt he je uvi e halv år sedan ha blogga na jer sist så he je no in del som ha händ sedan he.. Bla så ha ja jobba på Folkhälsan i Korsholm na jer millan åså ha sååndom TV bytt kanal från 301->950 […]

Såmarin je på väg nöög tå för iår!

By admin 0 Comment 27 maj, 2017

Hej! Ja som sagt så vi gar mot slute på Maj 2017 å he betyder att e böri närmse såmarin meijr å meijr. Skärisäsongen ha börja för nager vekor sedan å je i fullgang å båtin je i sjön å allt je så bra e kan va just nöög tå för vi bytt ju båt […]

Höstin je jer nöög å he betyder tyvärr just nö minder bloggtid

By falktjin 0 Comment 20 oktober, 2016

Hej! Ja som all veijt så je e Oktober å he je maang som har höstlåv nöög teijje dagan å jag je en åv ti lyckliga som får ha nager dagar extra ledit honje veckon. Normalt så je ja på jobb Månda – Friida men int honje vekon tå e je höst låv. Ja har […]

Ägd in båt i 3 Månar ida

By falktjin 0 Comment 20 oktober, 2016

Hej! Ja som rubriken säger så je e 3 månar sedan jag vort ägar ti in båt å he betyder för ti som int veijt he att ha bytt båt tan 20.07.2016. He byte så vort från in Terhi Nordic 6020 ti en Terhi Vario T45 å maskin från 18 hk 2-takt ti 50hk 4-takt […]

Hälgen 6 – 8 Maj 2016

By admin 0 Comment 10 maj, 2016

Hej! Ja tänkt ta å sammanfatt hälgen som har vuri na lete. Fridajin 6.5 så tå händ e int så mytchi, vi invigd grillsäsongen jer heijm å basto å finlands första VM-Hockey match för 2016. Lödajin 7.5 va e mytchi på programme. Fösta som vi gjord så va att besök marknadin jer i byjjin som […]

Nager Vinterbilder

By admin 0 Comment 29 februari, 2016

Vinterns första snöög 21.11.2015

By admin 0 Comment 21 november, 2015

Norrsken å åter Norrsken

By admin 0 Comment 8 oktober, 2015

Hej! I går kveeld va e ett otrolit starkt Norrsken elo Aurora Borealis om man tar he latinska namne på e å så klart tå veijt att e je klart väder å e synns bra så brukar ja va ut å skååd hu e siir ut å ha kameran me så att får e på […]

Höstin je jer nöög tå

By admin 0 Comment 27 september, 2015

Hej! E je SÅndajin tan 27 September 2015 ida å man kan no lungt säg att höstin ha börja om man skådar på vädre speciellt fö e regnar å blåser mäst heila tidin elo bara ett åv di å tå brukar e var höst om e je tåli väder. Nå nöög va e int bara […]

All tester m.m på Facebook

By admin 0 Comment 28 augusti, 2015

Hej! Ja som rubiken lyder så ska ja ta upp heje me all test som komber upp på facebook som ex vilken färg är du? m.m e finns ju hur maang som hälst å ja kan säg direkt att ja tänker aldri jär na tåli tester för e je bara dumt att jär di.. e […]

Solnedgang 13.08.2015

By admin 0 Comment 14 augusti, 2015

Suviseurat 25.06.2015 (Dag)

By admin 0 Comment 26 juni, 2015

Laestadian 2015 – Suviseurat Förberedelser

By admin 0 Comment 15 juni, 2015

Hej! Jer komber 21 bilder fråån 7.6.2015.

Juni je halvägs nöög kan man säg tå e je 15 ida

By admin 0 Comment 15 juni, 2015

Hej! Ja som sagt he je mitten på Juni nöög å skärisäsongen je i fullgang  å ha reijj vuri ut en nager gangor å ti kommand hälg alltså messåmarin så komber e å att var en skäri hälg.   Nog om he nöög ska ni få en nager bilder iställe, fö ja har int så […]

Skärisäsongen ha börja

By admin 0 Comment 3 juni, 2015

Hej! Ja som sagt så je skärisäsongen på börja sedan en tiid ti bak nöög tå e je början på Juni  2015 å båtin feg vi i sjön i slute på april så he ha no vuri skäritider nöög reijj i uvi en måna… Hur som så seinast hälgen va vi ut fråån löda ti […]

Måla na ny båtenfärgo på båtin ida

By admin 0 Comment 21 april, 2015

Hej! He je bara nager dagar åter nöög föri e var ti sjösätt båtin fö hanje säsongen för ida så va jag ti fammos vann vi har båtin i förvar å måla båtenfärgon på an så att an ska va fädi fö sjösättning innan vekon je slut…   Nager bilder jer från ida:  

Våren böri no va jer nöög..

By admin 0 Comment 11 april, 2015

Hej! E je Lödajin tan 11 April ida å man kan no säg att våren e jer reijj om änn vi bara je i början på April månan. He ha ju smälta så gott som all snöög bort å nöög böri å iisan va bort så e böri ga att lägg ut båtan å he […]

Glad Pååsk 2015!

By admin 0 Comment 3 april, 2015

Glad Pååsk Vill ja önsk åt allihop!   Jer undi får ni Sååndom TVs Påsk Hälsning å:

E år gar no fort måst ja säg

By admin 0 Comment 28 mars, 2015

Ida je e exakt 1år  sedan flytta inn jer i heje huse som vi hyrar jer i Sååndom. E böri va 1 år  sedan skriva heje: Je Sååndombo åter tå… (3.4.2014) Så mytchi meijr änn he vela ja int säg honje gangon…  

Arvingarna på Waskia 6.3.2015

By admin 0 Comment 7 mars, 2015

Jag å maang byssboar å mytchi anna folk va på Waskia i går kveeld 6.3.2015 tå Arvingarna va tär. Men he finns säkert in deil som int va tär åv olika orsaker å ja jer får ni två videor från kveeldin.

Sista februari å mytchi ha händ..

By admin 0 Comment 28 februari, 2015

Godag! He je lödajin tan 28.2 å he ha händ in deil sedan blogga sist jer.. Å bla så ha ja vyri på na arbetsintervjuv men tyvärr feg ja int he jobbe..   Meijr som ha heend så je att ha vuri å fota ti bla Åminne… Koll på www.fotoblogg.fi så får ni in deil […]

Miin fotoblogg ha flytta…

By admin 0 Comment 17 februari, 2015

Hej! Veijt int om all veijt om he änn men miin fotoblogg på www.falktjin.net ha flytta elo ja egentligen ha an int flytta utan he je in ny som ja ha öppna på www.fotoblogg.fi å allt nytt komber att kom upp tär… Allt gamber finns åter dock komber falktjin.net att ga i graven såde småningom […]

2015 je inn på Februari å ja vi ha kumi in beta på heje åre..

By admin 0 Comment 17 februari, 2015

Hej! Som sagt så je vi inn på februari 2015 å he betyder att he ha gaji yvi en måna på heje nya åre reijj å jag ha int blogga na mytchi på heje åre elo ja he beror på hur man siir på e hede fö ja ha blogga he ha ja men inte […]

Skärisäsongen je på börja..

By admin 0 Comment 30 maj, 2014

Hej! Ja som sagt så skäri säsongen börja ju no reijj jer i början på Maj tå lag ut båtin tan 3 maj å sedan vort e in skäri hälg 17-18 Maj ja Löda ti sånda iallafall å sedan vort e å en hälg i skären fö miin deil fråån fiida kveeld ti natten millan […]

Tvätta båtin igår så e böri Närmse Sjösättning

By admin 0 Comment 1 maj, 2014

  Ja igår så va jag å bryyden tå ti fammos å tvätta båtin infö sjösättningen som komber ske i hälgen.   Före och Efter Bild:

Glad Pååsk nöög ti all!!

By admin 0 Comment 17 april, 2014

Sååndom Bilder April 2014

By admin 0 Comment 12 april, 2014

Je Sååndombo åter nöög tå…

By admin 0 Comment 3 april, 2014

Hej! He je Torsdas kveeld nöög å snart var e hälg å ja få skååd va som ska hitt på tå … nåja vi tar he na seinan nöög ska ni få en nager sååndom bilder i e kommand inlägg…   Annos så he ja vela kom fram tel me heje inlägge je att jag […]

Peugeot 306 – > Citroen Xsara Break

By admin 0 Comment 18 mars, 2014

He vort e bil byte nöög tå baket att ha kört me han ja ha hadd i ca 2,5 år. Jer får ni ett bild kolage som visar hur he ha gaji fö me me miin seinast bil å nöög har ja skaffa in ”Ny” (2003).

He händer fö mytchi nöög så täföri var e blogg PAUS…

By admin 0 Comment 7 mars, 2014

Hej! He händer så mytchi just nöög så jag välger att ta en blogg paus nöög på obestämd tiid…. Jag tror å hoppas på att ska ha tiid me att blogg på nytt mot såmarin men om int e synns na jer seinast början på Juni så får ni no räcken men att e var […]

Vintrin je jer nöög tå elo va säger ni?

By admin 0 Comment 21 januari, 2014

Hej! Vi je på tan 21 januari ida nöög tå å vi ha hadd minusgrader i uvi en vecko å ja he siir ut att fortsätt så vetja e måst va vintrin nöög tå elo va säger ni? Janå om frågar me så svara ja no att vintrin je jer nöög å he je no […]

2013s Höjdpunkter

By admin 0 Comment 3 januari, 2014

Hej! Tänkt jer ta å list na lete va som händ undi år 2013 å ja tar e lete i ordningsföljd int enligt hu viktigt e je. Egentligen börja vissa åv teijje sakren reijjj slute på 2012 men iallafall heje je 2013s listo: Feg me skaffa e arbeijrt som sku var i 4 Månader ti […]

Nytt år – Nya möjligheijter elo va brukar di säg?

By admin 0 Comment 2 januari, 2014

Hej! He ha hinda var nytt år nöög sedan ja blogga na sist så ja tänkt att kanske e sku va dags att lägg upp e inlägg nöög tå tå ha gaji nästan 2 dagar inn på år 2014 reijj å dessutom så. Om ska ta seinast tidin na lete kort så kan väl nämnas […]

Tidin rusar iväg nö tydligen tå e je November?

By admin 0 Comment 4 november, 2013

Hej! E je tan 4 November ida å he betyder att vi har minder än 2 månar åter på år 2013 ja a vart far allt tid? 10 Månar bakom ås å knappa 2 tel så var e år 2014…   He om he men he je så. Vidäre så sedan blogga sist så ha […]

Oktober nöög tå å mytchi ha händ sedan sist.

By admin 0 Comment 3 oktober, 2013

Hej! E  je 3 oktober ida nöög tå å he ha gaji en stånd sedan ja blogga sist fö e va villaavslutning tå å vi va på skären jag å bryyden å fiira villaavslutning. Sedan he så ha ja hinda böri arbeijt fö he börja ja tan 26 Augusti å arbeijte som ja je på […]

Juthbackamarknad, reijso m.m

By admin 0 Comment 23 augusti, 2013

Hej! E je Fridajin tan 23 Augusti 2013 ida nöög tå å ida bjer e åv to Nykarleby på Juthbacka maknad 2013 å he komber att var me föräldran vi far jag å bryyden fö feg int na svar åv na folk igår å en nager sku far me egen bil så täföri bestämd vi […]