Kategori: Uncategorized

1 Maj 2016

By admin 0 Comment 1 maj, 2016

Fösta gangon ti Skären i år

By admin 0 Comment 22 april, 2016

Höstin je jer nöög tå

By admin 0 Comment 27 september, 2015

Hej! E je SÅndajin tan 27 September 2015 ida å man kan no lungt säg att höstin ha börja om man skådar på vädre speciellt fö e regnar å blåser mäst heila tidin elo bara ett åv di å tå brukar e var höst om e je tåli väder. Nå nöög va e int bara […]

Bloggar int så aktivt just nö..

By admin 0 Comment 8 augusti, 2015

… Komber …Meijr.. Snart..

Bildsammanfattning Augusti – November 2014

By admin 0 Comment 23 november, 2014

Inlägget Bildsammanfattning Augusti – November 2014 dök först upp på Niklas "Falktjin" Falks Blogg. Source: New feed

Böri var slut på November å snart Jul m.m

By admin 0 Comment 23 november, 2014

Hej! He ha som sagt gaji leeng sedan uppdatera na jer på bloggin å fotobloggin på www.falktjin.net så ha int hälder vort na gjort åt på nager månar… Men som allti så finns e förklaringar på allt å honje gangon så je förklaringen två saker. 1. Tidsbrist som beror på att i mitten på Augusti […]

Bloggin lete dåli uppdatera..

By admin 0 Comment 22 november, 2014

Hej! Vi je på lödajin tan 22 november nöög å ja ha int skriva na jer sedan i augusti så he böri no va dax på nytt om ska ha hanje bloggin na meijr…. Komber att kom in uppdatering undi hälgen. /Falktjin Inlägget Bloggin lete dåli uppdatera.. dök först upp på Niklas "Falktjin" Falks Blogg. […]

Augusti böri ta slut…

By admin 0 Comment 25 augusti, 2014

Hej! He je så nöög att he ha gaji ca 1 måna sedan blogga sist å jag har som regel att klarar man jort int åv å blogg minst 1 gang i månan så tå je e itn lönt att ha in blogg hälder å offtast klarar ja me no faktist undi hede sjölv så […]

In härligan da på Sjöön 25.07.2014

By admin 0 Comment 1 augusti, 2014

Inlägget In härligan da på Sjöön 25.07.2014 dök först upp på Niklas "Falktjin" Falks Blogg. Source: New feed

Lasse Stefans i Åminne 18.07.2014

By admin 0 Comment 20 juli, 2014

Inlägget Lasse Stefans i Åminne 18.07.2014 dök först upp på Niklas "Falktjin" Falks Blogg. Source: New feed

Bästa hälgen såje langt hanje såmarin på in Folkpark

By admin 0 Comment 20 juli, 2014

Godag! E je såndajin tan 20 juli ida å en hälg halder på å ga mot slute å he ha int vuri vilken hälg som hälst hälder om vi säger på he viise utan e börja lungt i fridast me att feg bryydens mamm å syster på besök å sedan hämta ja faster miin från […]

He händer fö mytchi nöög så täföri var e blogg PAUS…

By admin 0 Comment 7 mars, 2014

Hej! He händer så mytchi just nöög så jag välger att ta en blogg paus nöög på obestämd tiid…. Jag tror å hoppas på att ska ha tiid me att blogg på nytt mot såmarin men om int e synns na jer seinast början på Juni så får ni no räcken men att e var […]

Villaavslutning m.m

By admin 0 Comment 30 augusti, 2013

Gokveeld! Siter just nöög på Röijnskäre å skrivar heje inlägge å je jer me bryyden <3 å vi ska va jer nöög heila hälgen å vi ska fiir Villaavslutnig/venetsiad så he så. He om he om sku ta na lete om va som ha händ sedan sist.. Ja ha ju i måndast börja arbeijt så […]

Bloggin flytta ti niklas.sundomtv.fi

By admin 0 Comment 19 januari, 2013

Bloggin finns på http://niklas.sundomtv.fi nöög en stånd .. medan ja bygger om heijmsiidon.   Fotobloggin finns på http://fotoblogg.niklasfalk.net  

He ha hinda var juli nöög tå..

By admin 0 Comment 3 juli, 2012

Gokveeld! e je tisdajin tan 3 juli nöög å je betyder att he ha gaji uvi halva år 2012 nöög tå tänk er he att hälften åv  heje ”nya” åre ha hinda ga reijj å nöög je e början på juli å tå händer e så mytchi att man nästan har så mytchi att jär […]

Messåmarin 2012 je uvi å he je snart juni å..

By admin 0 Comment 25 juni, 2012

Hej! E je tan 25 juni nöög å he betyder att e je bara 5 dagar baket ida så je e juli å he betyder att halava såmarin ha gajin nöög tå ett som messåmarin je uvi men na mytchi ti såmar väder ha vi int hadd na enn fö utom lödajin å såndajin nöög […]

Meijr enn mitten på juni nö tå å e händer rätt mytchi

By admin 0 Comment 17 juni, 2012

Hej! Nöög e vi på tan 17 juni å he betyder att åmmåros böri vekon som slutar me messåmarin så he gar no meirj å meijr mot messåmarin nöög kan man lungt säg.. Å sedan sist blogga så ha e händ om man tar e i storadrag att ha vuri ut fösta natten ti skären […]

Vi je 5 dagar in på juni 2012 nö tå ..

By admin 0 Comment 5 juni, 2012

Gokveeld! He je som sagt tisdajin tan 5 juni nöög tå å he ha gaji snart en veko in på juni heje åre nöög tå å he som ha hinda händ je  att ha vuri i skären å me bryyden dock int me bryyden i skären men he ska no kom snart he å ja […]

Böri va på slute åv maj 2012

By admin 0 Comment 29 maj, 2012

Hej! E ji tan 29 maj ida å he betyder att endast 2 dagar na meijr baket ida så je e juni å ja  he betyder å he att såmarin no böri va jer om enn e int je så riktit varmt enn men he ha no faktist vuri na lete varman i hälgen så […]

Feg ju in ny cd på postin ida å

By admin 0 Comment 23 maj, 2012

Gokveeld! Ja blogga men ja glömd ju bort en stor sak å he va att feg heijm honje cd-skiivon ida på postin He je ju tå alltså Lasse Stefanz nya cd  Rocky Mountains som ja talar om å ha lyssna på en nager låtar ska lyssen på rästen endera ikveeld elo ti hälgen na… He […]

He gar meijr å meijr mot såmarin nöög..

By admin 0 Comment 23 maj, 2012

Hej! Nö je vi tå på onsda tan 23 maj å he betyder att he je bara ca 2 vekor åter på maj 2012 å baket he komber juni å tå måst e böri var na såmar om e tänker var na men får skååd e tå sedan baket e a vort juni m.m så […]

He var meijr å meijr på sjön m.m

By admin 0 Comment 17 maj, 2012

Gokveeld! He je tosda kveeld å finland ha vånni uvi usa å klarar se vidäre ti hemma vm så he kan var medalj enn heje åre å … Nåja e va int he heje sku handel om utan e va meijr he att he ha gaji uvi en veko sedan blogga å ha hinda va […]

Ett säkert täcken på att e böri va såmarin..

By admin 0 Comment 9 maj, 2012

Gokveeld! Nö je e tå som sagt onsdajin tan 9 maj å ida ha e händ bla he att jag a hadd bilin på service å att he ha vort att lägg ut båtin å årets första elo 2 första hu man vill fösta turer ut me båtin å ti skären å skååd in vändo […]

He e Maj nöög tå ..

By admin 0 Comment 3 maj, 2012

Gokveeld! Nö je vi på torsda kveeld tan 3 maj så nager dagar inn på maj tå nöög reijj  å nästan hälg.. Honje vekon som böri ga mot hälg så ha innehaldi vappen å tå vort e att ta nain goudan  åså sedan 1-maj ut na på torge å ut å skååd på 1-maj bilparad […]

En veko je uvi å en ny böri å he e vappen ida…

By admin 0 Comment 30 april, 2012

Hej! Ni komber att få ett lete annorlunda inlägg jer nöög förs så komber ja int alls direkt att ta upp na va som ha händ utan bara na kort så ska blogg på e lete anna sätt nöög om man säger som så… Men iallafall så seinast veko så a vuri me Golle <3 […]

Sååndom TVs årsmöte 2012 je uvi…

By admin 0 Comment 24 april, 2012

Gokveeld! Sååndom tvs årsmöte 2012 je uvi å he vort en deil ändringar i styrelsen he som ändra så va om man böri fråån he högsta så va att Sven-olof skagersten vort ordförand å att michael borg vort sekreterar så mytchi anna gar ja int ut me jer på bloggin i heje skeede komber att […]

In hälg e jer men vort int rikti som planera..

By admin 0 Comment 21 april, 2012

Hej! He je lödas förmidda nöög å siter jer å skrivar heje  å kan reijj nöög säg att allt int vort som planera men he som komber att var åv så je iallafall att va me golle å att träff hennas föräldrar å syster å sedan troligen ti sååndom å häls på fammo å på […]

Torsdajin å snart je e hälg..

By admin 0 Comment 19 april, 2012

Gokveeld! E je torsdajin tan 19 april 2012 nöög å he böri dra ihop se mot hälgen nöög tå ja åmmåros böri hälgen å ja he komber att var en hälg me en heil deil om man säger som så men hon som komber att va me heila hälgen hejiter Susanna å hon je ju […]

He je våren no nöög men entå snögare ida..

By admin 0 Comment 14 april, 2012

Hej! E je lödajin tan 14 April ida å våren je på gang men e gar sakta just nöög fö e je meijr vinter enn vår just nöög men lete snöög skadar vell int hanje tiidin iallafall men ha var no ti såmar heje åre å ska ni få skååd vänt bara nain måna så […]

E je fäädi pååska nöög tå :D

By admin 0 Comment 9 april, 2012

Gokveeld! He je pååskannindajins kveeld nöög så pååsk je uvi fö heje åre nöög tå 😛 Undi pååsk hälgen ha vi hinda me en heildeil allt fråån filmas ti festas om säger som så men tär i millan så ha vi å hinda me att ta e lungt å myys å att va på pååsk […]

Påsktchen böri va jer nöög elo ja vi je på påsk vekon

By admin 0 Comment 4 april, 2012

Gokveeld ! Nöög je vi på onsdajin tan 4.4 alltså 4 April så Påsk hälgen böri baket åmmåros fö tå je e laangfridajin å ja baket he tå je e påsk i en nager dagar elo ja enda ti måndajin fö tisdajin je vanlig tisda tå nåter .. nåja he om he om sku ta […]

Tå va e Månan som börja me skämt tå..

By admin 0 Comment 2 april, 2012

Hej! Nöög je e tå måndajin tan 2 April å ja våga int skriv na jer igår fö tå sku ju int nain åv er trodd på na åv he ja sag så täföri spara ja e tärt ikveeld iställe tå.. å ja kan säg som så att hanje månan börja me bla skämt å […]

Ja har no endera svårt att bestämm me elo så böri e var våren

By admin 0 Comment 27 mars, 2012

Hej! Ja om ja int har svårt att bestämm me så måst e ju va vårkänslor som gär att ja ändrar på bloggin å heijmsiidon heila tiidin ha nämligen gjort e nåter nöög fast bara nain veko sedan ja jort e sist 😉 haha va ja feg tel e.. /Falktjin

Vi je på sista vekon i mars 2012 nö tå..

By admin 0 Comment 26 mars, 2012

Hej! e je måndajin tan 26 mars 2012 å he betyder att e je sista vekon på mars heje åre å tå e vi 3 månar inn heje åre nöög tå nästan å.. Nåja he om he ska ta he lete upp va som ha händ nöög seinast hälgen tå å ja kan säg att […]

In hälg me bla Närpes å Sååndom TV men nö mitt i en ny veko..

By admin 0 Comment 21 mars, 2012

Gokveeld! Je på onsdas kveeld nöög å ja gar meijr å meijr mot en hälg nåter e varv å ja om sku ta å koll upp lete va som ha händ såje langt tå å kanske lete va som komber att kom få skååda he tå…   Hälgen så som sagt så vort e in […]

Tå va vi på lödajin tan 17 mars 2012 tå..

By admin 0 Comment 17 mars, 2012

Hej! Nöög je vi på förmiddajin lödajin tan 17 mars 2012 å ja kan säg som så att ida komber e säkert att händ både he ena å andra kan ja tro men gar int inn på he na närman nöög utan tar ha i kommand inlägg nain åv  närmast dagan. Tar  å blickar lete […]

Sanna nielsen i vasa (Bilder)

By admin 0 Comment 12 mars, 2012

Klick på länkin jer så siir ni bildren http://www.niklasfalk.net/bilder/sanna-nielsen-sarah-nedergard/   bildren a jag å bryden teijjji

Ny veko nö tå igår va e konsert i trefaldigheijts kyrkon..

By admin 0 Comment 12 mars, 2012

Gokveeeld! He je månda kveeld nöög å he känns rätt bra baket en hälg som va allt anna enn bra å ja allt anna änn va som va planera så händ ju bla så vort e e missöde på lödajin så vort int na meijr köras me egen bil baket he utan baket he vort […]

En heil veko in på mars nöög tå kan man säg..

By admin 0 Comment 9 mars, 2012

Hej! E je fridajin tan 9 mars nöög å vi je meijr enn en veko in på mars å he betyder att snart böri våren va jer men int riktit enn men snart no… böri få lete smått vår känslor no åv heje vädre som je nöög me plus grader m.m så he känns bra […]

Sååndom TV E i Akutbehov åv na folk…

By admin 0 Comment 8 mars, 2012

Hej! Sundom Lokal TV r.f je föreningen bakom Sååndom TV elo Sundom TV vilket som ”skakankanalin” kallas e å  iallafall i tidren å ja nöög je e no så att vi je i aktu behov åv meijr folk å ja fram fö allt yngerfolk som kan driv heje vidäre om nager år tå stordeil åv […]