Kategori: Vasa

In mobilbild från Brändösund (14.4)

By admin 0 Comment 14 april, 2016

Hej! Här kommer en bild från Brändösund i Brändö idag 14.04.2016 ca kl 17:50

Norrsken å åter Norrsken

By admin 0 Comment 8 oktober, 2015

Hej! I går kveeld va e ett otrolit starkt Norrsken elo Aurora Borealis om man tar he latinska namne på e å så klart tå veijt att e je klart väder å e synns bra så brukar ja va ut å skååd hu e siir ut å ha kameran me så att får e på […]

All tester m.m på Facebook

By admin 0 Comment 28 augusti, 2015

Hej! Ja som rubiken lyder så ska ja ta upp heje me all test som komber upp på facebook som ex vilken färg är du? m.m e finns ju hur maang som hälst å ja kan säg direkt att ja tänker aldri jär na tåli tester för e je bara dumt att jär di.. e […]

Solnedgang 13.08.2015

By admin 0 Comment 14 augusti, 2015

Suviseurat 25.06.2015 (Dag)

By admin 0 Comment 26 juni, 2015

Laestadian 2015 – Suviseurat Förberedelser

By admin 0 Comment 15 juni, 2015

Hej! Jer komber 21 bilder fråån 7.6.2015.

Juni je halvägs nöög kan man säg tå e je 15 ida

By admin 0 Comment 15 juni, 2015

Hej! Ja som sagt he je mitten på Juni nöög å skärisäsongen je i fullgang  å ha reijj vuri ut en nager gangor å ti kommand hälg alltså messåmarin så komber e å att var en skäri hälg.   Nog om he nöög ska ni få en nager bilder iställe, fö ja har int så […]

Skärisäsongen ha börja

By admin 0 Comment 3 juni, 2015

Hej! Ja som sagt så je skärisäsongen på börja sedan en tiid ti bak nöög tå e je början på Juni  2015 å båtin feg vi i sjön i slute på april så he ha no vuri skäritider nöög reijj i uvi en måna… Hur som så seinast hälgen va vi ut fråån löda ti […]

Måla na ny båtenfärgo på båtin ida

By admin 0 Comment 21 april, 2015

Hej! He je bara nager dagar åter nöög föri e var ti sjösätt båtin fö hanje säsongen för ida så va jag ti fammos vann vi har båtin i förvar å måla båtenfärgon på an så att an ska va fädi fö sjösättning innan vekon je slut…   Nager bilder jer från ida:  

Våren böri no va jer nöög..

By admin 0 Comment 11 april, 2015

Hej! E je Lödajin tan 11 April ida å man kan no säg att våren e jer reijj om änn vi bara je i början på April månan. He ha ju smälta så gott som all snöög bort å nöög böri å iisan va bort så e böri ga att lägg ut båtan å he […]

Glad Pååsk 2015!

By admin 0 Comment 3 april, 2015

Glad Pååsk Vill ja önsk åt allihop!   Jer undi får ni Sååndom TVs Påsk Hälsning å:

E år gar no fort måst ja säg

By admin 0 Comment 28 mars, 2015

Ida je e exakt 1år  sedan flytta inn jer i heje huse som vi hyrar jer i Sååndom. E böri va 1 år  sedan skriva heje: Je Sååndombo åter tå… (3.4.2014) Så mytchi meijr änn he vela ja int säg honje gangon…  

Arvingarna på Waskia 6.3.2015

By admin 0 Comment 7 mars, 2015

Jag å maang byssboar å mytchi anna folk va på Waskia i går kveeld 6.3.2015 tå Arvingarna va tär. Men he finns säkert in deil som int va tär åv olika orsaker å ja jer får ni två videor från kveeldin.

Skärisäsongen je på börja..

By admin 0 Comment 30 maj, 2014

Hej! Ja som sagt så skäri säsongen börja ju no reijj jer i början på Maj tå lag ut båtin tan 3 maj å sedan vort e in skäri hälg 17-18 Maj ja Löda ti sånda iallafall å sedan vort e å en hälg i skären fö miin deil fråån fiida kveeld ti natten millan […]

Je Sååndombo åter nöög tå…

By admin 0 Comment 3 april, 2014

Hej! He je Torsdas kveeld nöög å snart var e hälg å ja få skååd va som ska hitt på tå … nåja vi tar he na seinan nöög ska ni få en nager sååndom bilder i e kommand inlägg…   Annos så he ja vela kom fram tel me heje inlägge je att jag […]

Peugeot 306 – > Citroen Xsara Break

By admin 0 Comment 18 mars, 2014

He vort e bil byte nöög tå baket att ha kört me han ja ha hadd i ca 2,5 år. Jer får ni ett bild kolage som visar hur he ha gaji fö me me miin seinast bil å nöög har ja skaffa in ”Ny” (2003).

He händer fö mytchi nöög så täföri var e blogg PAUS…

By admin 0 Comment 7 mars, 2014

Hej! He händer så mytchi just nöög så jag välger att ta en blogg paus nöög på obestämd tiid…. Jag tror å hoppas på att ska ha tiid me att blogg på nytt mot såmarin men om int e synns na jer seinast början på Juni så får ni no räcken men att e var […]

Vintrin je jer nöög tå elo va säger ni?

By admin 0 Comment 21 januari, 2014

Hej! Vi je på tan 21 januari ida nöög tå å vi ha hadd minusgrader i uvi en vecko å ja he siir ut att fortsätt så vetja e måst va vintrin nöög tå elo va säger ni? Janå om frågar me så svara ja no att vintrin je jer nöög å he je no […]

2013s Höjdpunkter

By admin 0 Comment 3 januari, 2014

Hej! Tänkt jer ta å list na lete va som händ undi år 2013 å ja tar e lete i ordningsföljd int enligt hu viktigt e je. Egentligen börja vissa åv teijje sakren reijjj slute på 2012 men iallafall heje je 2013s listo: Feg me skaffa e arbeijrt som sku var i 4 Månader ti […]

Nytt år – Nya möjligheijter elo va brukar di säg?

By admin 0 Comment 2 januari, 2014

Hej! He ha hinda var nytt år nöög sedan ja blogga na sist så ja tänkt att kanske e sku va dags att lägg upp e inlägg nöög tå tå ha gaji nästan 2 dagar inn på år 2014 reijj å dessutom så. Om ska ta seinast tidin na lete kort så kan väl nämnas […]

Oktober nöög tå å mytchi ha händ sedan sist.

By admin 0 Comment 3 oktober, 2013

Hej! E  je 3 oktober ida nöög tå å he ha gaji en stånd sedan ja blogga sist fö e va villaavslutning tå å vi va på skären jag å bryyden å fiira villaavslutning. Sedan he så ha ja hinda böri arbeijt fö he börja ja tan 26 Augusti å arbeijte som ja je på […]

Kaleva spelen 2013 – Videodomare

By admin 0 Comment 27 juli, 2013

Hej! E je nöög lödajin tan 27 juli 2013 å he betyder att ida je e annin dajin som vi ska va videodomarer jag å bryyden på Kaleva spelen / Kalevan kisat 2013 jer i Vasa på karlsplan å ja e var åmmåros å. Jer in bild från instagram från igår.