Blogg

2018 ha börja

By admin 0 Comment 28 januari, 2018

Gokveeld! Våren,Såmarin,Höstin å nöög je e Vinter på gang ja som sagt he je uvi e halv år sedan ha blogga na jer sist så he je no in del som ha händ sedan he.. Bla så ha ja jobba på Folkhälsan i Korsholm na jer millan åså ha sååndom TV bytt kanal från 301->950 […]

Såmarin je på väg nöög tå för iår!

By admin 0 Comment 27 maj, 2017

Hej! Ja som sagt så vi gar mot slute på Maj 2017 å he betyder att e böri närmse såmarin meijr å meijr. Skärisäsongen ha börja för nager vekor sedan å je i fullgang å båtin je i sjön å allt je så bra e kan va just nöög tå för vi bytt ju båt […]

Motivation för att blogg je bort…

By admin 0 Comment 24 mars, 2017

Hej! Ja som sagt blogg motivationin je bort just nöög å he ha e vuri dålit me sedan slute på förr åre.. Ha vuri dålit seinast halv åre… Bilder uppdateras på www.fotoblogg.fi Inlägget Motivation för att blogg je bort… dök först upp på Niklasfalk.fi. Källa: Niklasfalk.fi

Bloggen finns på nbw.fi/blogg/

By admin 0 Comment 31 december, 2016

Länk -> nbw.fi/blogg/ Inlägget Bloggen finns på nbw.fi/blogg/ dök först upp på Niklasfalk.fi. Källa: Niklasfalk.fi

Höstin je jer nöög å he betyder tyvärr just nö minder bloggtid

By falktjin 0 Comment 20 oktober, 2016

Hej! Ja som all veijt så je e Oktober å he je maang som har höstlåv nöög teijje dagan å jag je en åv ti lyckliga som får ha nager dagar extra ledit honje veckon. Normalt så je ja på jobb Månda – Friida men int honje vekon tå e je höst låv. Ja har […]

Ägd in båt i 3 Månar ida

By falktjin 0 Comment 20 oktober, 2016

Hej! Ja som rubriken säger så je e 3 månar sedan jag vort ägar ti in båt å he betyder för ti som int veijt he att ha bytt båt tan 20.07.2016. He byte så vort från in Terhi Nordic 6020 ti en Terhi Vario T45 å maskin från 18 hk 2-takt ti 50hk 4-takt […]

Power Truck Show 2016

By admin 0 Comment 14 augusti, 2016

Midsommar/Messåmar/Juhannus

By admin 0 Comment 24 juni, 2016

Midsommar Hälsningar – Messåmars Hälsningar – Juhannusterveiset kaikille

Sååndom Skojin

By admin 0 Comment 27 maj, 2016

   Veijt ni vann i Sååndom skojin heje finns?   /Falktjin

Hälgen 6 – 8 Maj 2016

By admin 0 Comment 10 maj, 2016

Hej! Ja tänkt ta å sammanfatt hälgen som har vuri na lete. Fridajin 6.5 så tå händ e int så mytchi, vi invigd grillsäsongen jer heijm å basto å finlands första VM-Hockey match för 2016. Lödajin 7.5 va e mytchi på programme. Fösta som vi gjord så va att besök marknadin jer i byjjin som […]

1 Maj 2016

By admin 0 Comment 1 maj, 2016

Nåja nöög flyttar bloggin hiid!

By admin 0 Comment 26 april, 2016

Godagens! Ja som sagt min blogg komber att finns på adressin blogg.fotoblogg.fi nöög in ståånd fram yvi… /Falktjin

Skären 23.04.2016

By admin 0 Comment 24 april, 2016

Fösta gangon ti Skären i år

By admin 0 Comment 22 april, 2016

Test

By admin 0 Comment 17 april, 2016

Http://www.niklasfalk.fi/blogg/

In mobilbild från Brändösund (14.4)

By admin 0 Comment 14 april, 2016

Hej! Här kommer en bild från Brändösund i Brändö idag 14.04.2016 ca kl 17:50

In mobilbild från Brändösund (14.4)

By admin 0 Comment 14 april, 2016

Hej! Här kommer en bild från Brändösund i Brändö idag 14.04.2016 ca kl 17:50 Brändösund 14.04.2016 Foto Niklas Falk Inlägget In mobilbild från Brändösund (14.4) dök först upp på Niklasfalk.fi. Källa: Niklasfalk.fi

Nager Vinterbilder

By admin 0 Comment 29 februari, 2016

Nager Vinterbilder

By admin 0 Comment 29 februari, 2016

Inlägget Nager Vinterbilder dök först upp på Niklasfalk.fi. Källa: Niklasfalk.fi

Fotoblogg.fi ha uvileevd 1 år

By admin 0 Comment 24 januari, 2016

Hej! Ja som sagt he ha gaji uvi ett år sedan ja skapa adressin www.fotblogg.fi så he betyder att e je 1 år sedan ja börja lägg upp na bilder på han adressin så som sagt så e je bra att kuna deil upp e så att man har bildren på ett ställ å att […]

Fotoblogg.fi ha uvileevd 1 år

By admin 0 Comment 24 januari, 2016

Hej! Ja som sagt he ha gaji uvi ett år sedan ja skapa adressin www.fotblogg.fi så he betyder att e je 1 år sedan ja börja lägg upp na bilder på han adressin så som sagt så e je bra att kuna deil upp e så att man har bildren på ett ställ å att […]

Vinterns första snöög 21.11.2015

By admin 0 Comment 21 november, 2015

Vinterns första snöög 21.11.2015

By admin 0 Comment 21 november, 2015

Inlägget Vinterns första snöög 21.11.2015 dök först upp på Niklasfalk.fi. Källa: Niklasfalk.fi

Norrsken å åter Norrsken

By admin 0 Comment 8 oktober, 2015

Hej! I går kveeld va e ett otrolit starkt Norrsken elo Aurora Borealis om man tar he latinska namne på e å så klart tå veijt att e je klart väder å e synns bra så brukar ja va ut å skååd hu e siir ut å ha kameran me så att får e på […]

Norrsken å åter Norrsken

By admin 0 Comment 8 oktober, 2015

Hej! I går kveeld va e ett otrolit starkt Norrsken elo Aurora Borealis om man tar he latinska namne på e å så klart tå veijt att e je klart väder å e synns bra så brukar ja va ut å skååd hu e siir ut å ha kameran me så att får e på […]

Höstin je jer nöög tå

By admin 0 Comment 27 september, 2015

Hej! E je SÅndajin tan 27 September 2015 ida å man kan no lungt säg att höstin ha börja om man skådar på vädre speciellt fö e regnar å blåser mäst heila tidin elo bara ett åv di å tå brukar e var höst om e je tåli väder. Nå nöög va e int bara […]

Höstin je jer nöög tå

By admin 0 Comment 27 september, 2015

Hej! E je SÅndajin tan 27 September 2015 ida å man kan no lungt säg att höstin ha börja om man skådar på vädre speciellt fö e regnar å blåser mäst heila tidin elo bara ett åv di å tå brukar e var höst om e je tåli väder. Nå nöög va e int bara […]

All tester m.m på Facebook

By admin 0 Comment 28 augusti, 2015

Hej! Ja som rubiken lyder så ska ja ta upp heje me all test som komber upp på facebook som ex vilken färg är du? m.m e finns ju hur maang som hälst å ja kan säg direkt att ja tänker aldri jär na tåli tester för e je bara dumt att jär di.. e […]

All tester m.m på Facebook

By admin 0 Comment 28 augusti, 2015

Hej! Ja som rubiken lyder så ska ja ta upp heje me all test som komber upp på facebook som ex vilken färg är du? m.m e finns ju hur maang som hälst å ja kan säg direkt att ja tänker aldri jär na tåli tester för e je bara dumt att jär di.. e […]

Solnedgang 13.08.2015

By admin 0 Comment 14 augusti, 2015

Solnedgang 13.08.2015

By admin 0 Comment 14 augusti, 2015

Inlägget Solnedgang 13.08.2015 dök först upp på Niklasfalk.fi. Källa: Niklasfalk.fi

Bloggar int så aktivt just nö..

By admin 0 Comment 8 augusti, 2015

… Komber …Meijr.. Snart..

Bloggar int så aktivt just nö..

By admin 0 Comment 8 augusti, 2015

… Komber …Meijr.. Snart.. Inlägget Bloggar int så aktivt just nö.. dök först upp på Niklasfalk.fi. Källa: Niklasfalk.fi

Suviseurat 25.06.2015 (Dag)

By admin 0 Comment 26 juni, 2015

Laestadian 2015 – Suviseurat Förberedelser

By admin 0 Comment 15 juni, 2015

Hej! Jer komber 21 bilder fråån 7.6.2015.

Juni je halvägs nöög kan man säg tå e je 15 ida

By admin 0 Comment 15 juni, 2015

Hej! Ja som sagt he je mitten på Juni nöög å skärisäsongen je i fullgang  å ha reijj vuri ut en nager gangor å ti kommand hälg alltså messåmarin så komber e å att var en skäri hälg.   Nog om he nöög ska ni få en nager bilder iställe, fö ja har int så […]

Skärisäsongen ha börja

By admin 0 Comment 3 juni, 2015

Hej! Ja som sagt så je skärisäsongen på börja sedan en tiid ti bak nöög tå e je början på Juni  2015 å båtin feg vi i sjön i slute på april så he ha no vuri skäritider nöög reijj i uvi en måna… Hur som så seinast hälgen va vi ut fråån löda ti […]

Säg va man vill om ESC 2015 … Men hije je riktiga vinnare

By admin 0 Comment 24 maj, 2015

Hej! Som säkert all veijt så va e ju Eurovisions final (ESC 2015) igår kveeld / natt å om nain ha missa he så va e ju vårt västra grannland Sverige som to heijm vinstin.   Nog me he men år 2006 tå Finland representeradist åv Lordi som seinan vann så va e ju in […]

Måla na ny båtenfärgo på båtin ida

By admin 0 Comment 21 april, 2015

Hej! He je bara nager dagar åter nöög föri e var ti sjösätt båtin fö hanje säsongen för ida så va jag ti fammos vann vi har båtin i förvar å måla båtenfärgon på an så att an ska va fädi fö sjösättning innan vekon je slut…   Nager bilder jer från ida: