Oktober nöög tå å mytchi ha händ sedan sist.

Hej! E  je 3 oktober ida nöög tå å he ha gaji en stånd sedan ja blogga sist fö e va villaavslutning tå å vi va på skären jag å bryyden å fiira villaavslutning. Sedan he så ha ja hinda böri arbeijt fö he börja ja tan 26 Augusti å arbeijte som ja je på så heijter Skolfoto Norden AB å ti hör undi Seppälän kolukuvat Oy å finns jer i Vasa i Sunnanvik så jer je jag nöög tå nain vecko tel fö e je bara tillfälligt så leng som skolfotograferingar halder på i sverige. He om arbeijte sedan så ha ju å Sååndom TV körd igang me siin höst 2013 å vi ha klara åv 2 direktsändningar å två repriser såje langt nästa direkt sändning komber nöög på såndajin tan 6.10 kl 18:30 skååd meijr på www.sundomtv.fi elo direkt.sundomtv.fi. Åså ha ja ju hinda me att planer en kommand fest som ska kom på lödajin alltså förlåvningsfestin vår å he ha vuri en deil planer kring he åså en deil fotograferingar m.m   Nager nyttiga länkar: BILDER: Na Läs mer

26 Maj nöög å Våren je jer på allvar

Hej! E je som sagt såndajin tan 26 maj ida nö tå å he je våren som je i fullgang å int så langt tärt e böri var såmarin så he je no en riktit vaker tid heje som je just nöög å he märks på maang sätt att e böri närm se såmarin å en nager åv ti så je att e je massor me båtar å sjön å som je ut å kör på sjön + att maang je i skären åså förståss å in annin stor sak så je ju att man int behöver ha så mytchi kläder på se :). Hede va in lintin inlejdning om vi säger som så nöög ska vi ta na kort va som ha händ sedan ni hört na åv me. Maj je som allti sista månan fö sååndom tvs sändningar så tär ha e vuri två sändningar å två repriser hanje månan + na textrute uppdatering å ja i torsdast så va vi på avsslutningen åv heila allt ihop å he hadd vi liik som i fjol vä Åminne å Läs mer

En veko in på April å leengsedan blogga sist

Hej! E je såndajin tan 7 April ida å he betyder att vi je en veko in på April 2013 nöög tå så he  böri no var våren nöög snart om än e snöögar ida nöög men våren je no på väg för he fö he je allti så att e komber na snöög föri e var våren så int ska man tro att e var våren hu lätt som hälst int.. Nåja som sagt så he je nästan 1 måna sedan ja blogga seinast å jag ha sagt såje nain gang ”Om man ska ha in blogga ska man blogg minst 1 gang i månan” å ja om ska hald he så måst ja blogg föri tan 11 April fö tå a gaji meijr än en måna sedan sist elo ja ja önska ju faktist Gladpååsk så förr vekon men he va int na ordentligt inlägg he int så nöög komber e in uppdatering. Sedan så he drar ju se mot våren nöög snart så he kan händ att e var ti en blogg paus uvi såmarin men får Läs mer